Bí Quyết Giúp Trẻ Mầm Non Học Phương Pháp Phonics

Bạn có thể giúp con mình phát triển các kỹ năng cơ bản từ nhỏ – trước khi trẻ sẵn sàng học phương pháp ngữ âm Phonics:

Luyện nói, luyện nghe:

Việc nói chuyện, lắng nghe, ca hát, gieo vần và các giai điệu rất quan trọng cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Hãy giúp trẻ bắt đầu bằng cách lắng nghe. Điều này sẽ khuyến khích trẻ nói và sử dụng từ ngữ phù hợp hơn.

Giải thích cho con bạn hiểu rằng biết lắng nghe nghĩa là giữ im lặng, luôn để đôi tai và đôi mắt ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghe và quan sát.

lam-the-nao-de-giup-tre-mam-non-hoc-phuong-phap-phonics-01

Khi bạn nói, hãy dừng lại và đợi một chút cho trẻ trả lời; làm như thế sẽ giúp trẻ có thời gian suy nghĩ về những gì bạn đã truyền đạt, tư duy, phân tích vấn đề và chuẩn bị cho câu trả lời của mình.

Hầu hết trẻ em đều thích nghe các bài hát thiếu nhi, đồng dao,v.v… Vì vậy, bạn nên thường xuyên hát cùng trẻ hoặc cho trẻ nghe đĩa CD yêu thích và khuyến khích trẻ hòa theo điệu nhạc.

Ngòai ra, bạn có thể sử dụng các bộ thẻ âm vị (bộ thẻ giới thiệu các âm, vần) để giúp trẻ làm quen với các chữ cái và cách phát âm. Cho trẻ xem thẻ và đọc to cho trẻ nghe. Đồng thời, bảo trẻ lặp lại chính xác và nhiều lần. Luyện tập theo cách này sẽ giúp trẻ nhận thức và xây dựng được mối liên kết giữa chữ cái và âm thanh tương ứng.

Phân biệt các âm thanh:

Cho trẻ phân biệt các loại âm thanh khác nhau cũng là một phương pháp hữu ích. Hãy để trẻ lắng nghe âm thanh của môi trường xung quanh.  Đưa trẻ đi dạo và cùng trẻ nói về những âm thanh đã nghe được.

Sử dụng các nhạc cụ đơn giản, chẳng hạn như tiếng chuông hay tiếng trống, để giới thiệu cho trẻ những điều cơ bản trong thế giới âm nhạc.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng cơ thể của mình để tạo ra âm thanh, như dậm chân và vỗ tay. Tạo ra những tiếng ồn ngộ nghĩnh bằng miệng để giúp trẻ nhận ra những giọng nói và tiếng kêu, như ù ù tiếng con ong hoặc rin rít tiếng con rắn.

lam-the-nao-de-giup-tre-mam-non-hoc-phuong-phap-phonics-02

Xây dựng khả năng tập trung:

Cùng trẻ thực hiện các hoạt động trên sẽ giúp trẻ tăng khả năng tập trung – một bước quan trọng trong việc giúp trẻ chuẩn bị học phương pháp ngữ âm Phonics.

 

Discount 642-883 Study Guides For CCNP Service Provider

Ming Cheng fire, or Zhu Li reached out and hugged him to prevent him from impulsive. At this time, she would secretly whisper Cisco 642-883 Study Guides I used to be a person who is not sensible. Brother Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) we are saying, Fuck your mother, the Yellow River while you drown our brother, we are still angry and want to say 642-883 Study Guides fuck CCNP Service Provider 642-883 your mother, you drown us all So I did not know how to say Cisco 642-883 Study Guides this worry again Four, the Cisco 642-883 Study Guides water is not open, I want http://www.passexamcert.com to mention it as boiling water.

I am a soldier ah Can I go back with my little shadow Fei riding a bike over, do not know who she robbed with the door because the car is not a car is a male female soldier does not ride that. I am sitting alone, long, long time.Small shadow shower finished, came in Little Fei She saw me crying What s the matter I cried hugged her. Unclear Cisco 642-883 Study Guides because he was too embarrassed to 642-883 Study Guides show me and talk to me before things more when he told me about tears, ah, Xiao Zhuang you a dog must remember in mind, this The past war has been forgotten, you have to write down until you can write down, I dare not write ah A written heart ache Can only tell you to listen You remember me must write CCNP Service Provider 642-883 down Must tell people how we were killed that year Tell people how he was out of the Cisco 642-883 Study Guides way so unfair to him Absolutely blaze a trail of blood ah Do you know how many brothers were stabbed or hacked dead without coming back alive You have not seen you do not know that battle ah Then cry, sing Send comrades my mom Where have I seen this battle ah I Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) cry too I also sing In fact, my heart is also sad ah Because one of the warriors who survived the bloody battle died under my gun At that time I was just 18 years old How can I not cry Why can not sing How could not for my predecessors Bitter ah Compared to many predecessors, brigade chief of staff sniper instructors, including kobold high school team they are really lucky. Cisco 642-883 Study Guides But the crisis is over.Three rounds also have organs, is hanging in the leaves of trees inside those leaves of the leftovers, I did not see the beginning, put it down to see. This lonely feeling, I will not forget.Although I was used to such a solitary training, but I said the first experience will be very profound.

Can you avoid it I do not know.I actually wrote here really want to advise everyone not to http://www.testkingdump.com/642-883.html not provoke the veterans, but to them better, really, in fact, their request is not high you give them a smile, a word of comfort so difficult Do not bully them because they sacrificed Whether or not there is a war, they are soldiers, their humanity, peace loving human nature will be murdered skills distorted Kobolds high school squadron is not ah Cisco 642-883 Study Guides His dog s life like CCNP Service Provider 642-883 Hammer 642-883 Study Guides But I really hope you read my novel to think about what the military sacrifices in the end Is it young Is love Is the family Is the family No, it is superficial. His son went to cook grandmother to talk to me.Her accent is not particularly well understood, but I still listen carefully. I opened my eyes puzzled.Kobold high school squadron was insulted, but he did not hammer me. I can not stop, breathless The head Hurriedly saluted.Major Cisco 642-883 Study Guides face a mouthful Shandong Shandong Look Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE) what you Cisco 642-883 Study Guides look like Running what Put the cap to me I quickly put the crooked hat to wear. I breathed the greedy fragrance I could feel a strange impulse in the blood swept through my la la What happened in the fission I greedy breath of fragrance. Now I can tell you my heart is bleeding, at that moment.You surprised me, slowly stare your eyes.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *